W.EG POLSKA I KACZMAREK ELECTRIC S.A. ŁĄCZĄ SIŁY

  01/03/2021

Dzięki strategicznemu partnerstwu W.EG Polska z Kaczmarek Electric S.A. powstaje jedna z największych sieci dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

26 lutego br. podpisana została umowa ostatecznie finalizująca transakcję (poprzedzoną zawartą w styczniu umową przedwstępną), na mocy której spółka FEGA & Schmitt Elektrogrosshandel GmbH należąca do grupy Würth przejęła wszystkie akcje firmy Kaczmarek Electric S.A., zaś Cezary Kaczmarek objął 40% udziałów w firmie W.EG Polska Sp. z o. o. i jednocześnie dołączył do Zarządu W.EG Polska. Pierwsza część tej transakcji wymagała zgody Prezesa UOKiK, która została wydana w dniu 24 lutego br. Pozostałe 60% udziałów W.EG Polska pozostaje własnością Würth Group.

Spółka Kaczmarek Electric S.A. w dalszym ciągu będzie funkcjonować na rynku pod swoją marką, tworząc wraz ze spółkami Enexon oraz Fega Poland zespół spółek handlowych grupy W.EG Polska. Cezary Kaczmarek będzie nadal prezesem Kaczmarek Electric S.A. i jednocześnie zostaje nowym członkiem Zarządu W.EG. Polska.

Wszystkie spółki będą działały w ramach struktur Würth Elektrogrosshandel – części grupy Würth, która jest wiodącym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Europie. Spółka ta, koncentrująca się na europejskim rynku, osiągnęła w 2020 roku przychody na poziomie około 2,2 miliarda Euro, notując 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Połączenie sił wszystkich spółek grupy W.EG. Polska umożliwi wspólne wykorzystywanie centralnych zasobów, infrastruktury i rozwiązań cyfrowych. Oczekiwanymi korzyściami płynącymi z konsolidacji jest zwiększenie dostępności towarów oraz redukcja kosztów operacyjnych, co przełoży się na poprawę konkurencyjności oferty wszystkich spółek. Konsolidacja oraz wsparcie Grupy Würth pozwolą zapewnić najwyższy poziom obsługi klientom spółek Kaczmarek Electric, Enexon oraz Fega Polska, a całej grupie umożliwią objęcie pozycji lidera wśród dystrybutorów elektrotechniki na polskim rynku.

 

Cezary Kaczmarek                                                       Maciej Maćkowiak                                        
Prezes Zarządu Kaczmarek Electric S.A                       Prezes Zarządu / CEO
Członek Zarządu W.EG Polska Sp. z o.o.                      W.EG Polska Sp. z o.o.

 

.

.