LOGO KACZMAREK ELECTRIC SA

Logo w formacie wektorowym.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży Kaczmarek Electric S.A.

STRATEGIA PODATKOWA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykaz kosztów gospodarowania odpadami KGO.
Lista punktów zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

wg. województw

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
dla punktów sprzedaży do 400 m2
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
dla punktów sprzedaży powyżej 400 m2
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Informacja o zużytych bateriach i akumulatorach