LOGO KACZMAREK ELECTRIC SA

Logo w formacie wektorowym.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykaz kosztów gospodarowania odpadami KGO.
Lista punktów zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

lista została sporządzona na podstawie rejestru prowadzonego przez GIOŚ

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Informacja o zużytych bateriach i akumulatorach