LOGO KACZMAREK ELECTRIC SA

Logo w formacie wektorowym.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykaz kosztów gospodarowania odpadami KGO.
Lista punktów zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

lista została sporządzona na podstawie rejestru prowadzonego przez GIOŚ

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

sprzęt poniżej 400m2

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

sprzęt powyżej 400m2