UPOWAŻNIENIA

Pismo do dostawców
Wzór zamówienia
Wzór zamówienia – nie zaakceptowane
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 02/2018
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 01/2017 – archiwum

Certyfikaty