UPOWAŻNIENIA

Pismo do dostawców
Wzór zamówienia
Wzór zamówienia – nie zaakceptowane
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 04/2020
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 02/2020 – archiwum
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 01/2020 – archiwum
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 01/2019 – archiwum
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 02/2018 – archiwum
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaczmarek Electric SA nr 01/2017 – archiwum

Certyfikaty