Sieć sprzedaży:

Sieć sprzedaży

Centrala:

Kaczmarek Electric SA
ul. Gajewskich 32
64- 200 Wolsztyn

tel. +48 68 347 06 50
fax +48 68 347 06 52
e-mail: firma@ke.pl

NIP: 915-16-26-618
REGON: 932712874
Nr rejestrowy BDO: 000007370
KRS: 0000371343
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2.447.000,00 zł

Cezary Kaczmarek
Prezes Zarządu
sekretariat@ke.pl

Joanna Bąk
Dyrektor Handlowy
Członek Zarządu
joanna.bak@ke.pl

Andrzej Szyjkowski
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju
andrzej.szyjkowski@ke.pl

SEGMENT BUDOWNICTWA

Edyta Smułczyńska
Dyrektor ds. Rynku Budowlanego
edyta.smulczynska@ke.pl
+48 725 766 363

SEGMENT PRZEMYSŁOWY

Adam Kalata
Dyrektor Segmentu Przemysłowego
adam.kalata@ke.pl

SEGMENT ENERGETYKA

Rafał Skałecki
Dyrektor ds. sprzedaży projektowej
rafal.skalecki@ke.pl
+48 885 601 44

DYREKTORZY REGIONALNI

Piotr Degórski
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region I
piotr.degorski@ke.pl

Lesław Pustuł
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region II
leslaw.pustul@ke.pl

Wojciech Pogorzelski
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region III
wojciech.pogorzelski@ke.pl

KONTAKT DLA PRASY

Magda Cieszkowska
Rzecznik Prasowy
magda.cieszkowska@wegpolska.pl
+48 722 165 786

Pytania o ofertę handlową prosimy kierować bezpośrednio do oddziałów terenowych Kaczmarek Electric

Znajdź najbliższy punkt:

Sieć sprzedaży

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży Kaczmarek Electric