Kaczmarek Electric SA

ul. Gajewskich 32
64- 200 Wolsztyn

tel. +48 68 347 06 50
fax +48 68 347 06 52
e-mail: firma@ke.pl

NIP: 915-16-26-618
REGON: 932712874
Nr rejestrowy BDO: 000007370
KRS: 0000371343
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2.447.000,00 zł

Cezary Kaczmarek
Prezes Zarządu

sekretariat@ke.pl

Sprzedaż

Joanna Bąk

Dyrektor ds. Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju
joanna.bak@ke.pl

Andrzej Szyjkowski
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju
andrzej.szyjkowski@ke.pl

SEGMENT BUDOWNICTWA

Edyta Smułczyńska
Dyrektor ds. Rynku Budowlanego
edyta.smulczynska@ke.pl
+48 725 766 363

SEGMENT PRZEMYSŁOWY

Adam Kalata
Dyrektor ds. sprzedaży przemysłowej
adam.kalata@ke.pl

SEGMENT ENERGETYKA

Rafał Skałecki
Dyrektor ds. sprzedaży projektowej
rafal.skalecki@ke.pl
+48 885 601 44

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

Jacek Tomczak
Dyrektor Rozwoju
jacek.tomczak@ke.pl
+48 722 165 706

DYREKTORZY REGIONALNI

Piotr Degórski
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region I
piotr.degorski@ke.pl

Lesław Pustuł
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region II
leslaw.pustul@ke.pl

Wojciech Pogorzelski
Regionalny Dyrektor Sprzedaży – region III
wojciech.pogorzelski@ke.pl

Pytania o ofertę handlową prosimy kierować bezpośrednio do oddziałów terenowych Kaczmarek Electric

Znajdź najbliższy punkt:

Sieć sprzedaży

 

Finanse

Tomasz Jankowski
Dyrektor Finansowy
tomasz.jankowski@ke.pl

Kamila Hanyż
Zastępca Dyrektora Finansowego
kamila.hanyz@ke.pl

Anna Potrawiak
Główna Księgowa
anna.potrawiak@ke.pl

 

Dział IT

Tomasz Jacewicz
Dyrektor Działu IT
tomasz.jacewicz@ke.pl
+48 722 165 722

Leszek Rutkowski
Administrator Sieci Informatycznej
leszek.rutkowski@ke.pl
+48 722 165 776

Marek Chmiel
Konsultant ds. Informatyki
marek.chmiel@ke.pl

Biuro w Sosnowcu:

Justyn Puczka
Konsultant ds. Informatyki Administrator Sieci Informatycznej
justyn.puczka@ke.pl
+48 605 056 199

Jerzy Gajewski
Informatyk-Programista
jerzy.gajewski@ke.pl
+48 603 896 082

Aktualna liczba naszych punktów sprzedaży

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży Kaczmarek Electric