Kaczmarek Electric SA

ul. Gajewskich 32
64- 200 Wolsztyn

tel. +48 68 347 06 50
fax +48 68 347 06 52
e-mail: firma@ke.pl

NIP: 915-16-26-618
REGON: 932712874
Nr rejestrowy BDO: 000007370
KRS: 0000371343
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2.447.000,00 zł

Właściciele

Cezary Kaczmarek
Prezes Zarządu

Urszula Kaczmarek
Prokurent

Sprzedaż

Joanna Bąk

Dyrektor ds. Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju
joanna.bak@ke.pl

Andrzej Szyjkowski
Dyrektor ds. Handlowych
andrzej.szyjkowski@ke.pl

Robert Kowalczyk
Dyrektor ds. Marketingu
robert.kowalczyk@ke.pl

Jacek Tomczak
Dyrektor ds. Rozwoju
jacek.tomczak@ke.pl

Pytania o ofertę handlową prosimy kierować bezpośrednio do oddziałów terenowych Kaczmarek Electric

Znajdź najbliższy punkt:

Sieć sprzedaży

Dział Zakupów i Inwestycji

Marek Pustół
Dyrektor ds. Zakupów i Inwestycji
marek.pustol@ke.pl

 

Grzegorz Rożek
Dyrektor ds. Zakupów
grzegorz.rozek@ke.pl

Dział Techniczno - handlowy

SEGMENT PRZEMYSŁOWY

Adam Kalata
Dyrektor ds. sprzedaży przemysłowej
adam.kalata@ke.pl

Krzysztof Olczak
PM Segment Przemysłowy
krzysztof.olczak@ke.pl
+48 885 601 429

Paweł Sieczkowski
pawel.sieczkowski@ke.pl
+48 885 601 438

Artur Pawłowski
artur.pawlowski@ke.pl
+48 885 600 919

REGIONALNI DORADCY TECHNICZNO – HANDLOWI

Woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
+ 48 885 601 437

Woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie
Michał Gierej
michal.gierej@ke.pl
+48 885 601 436

Woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie
+48 885 600 843

Woj. łódzkie, świętokrzyskie
Dariusz Łuksza
dariusz.luksza@ke.pl
+48 885 600 844

SEGMENT ENERGETYKA

Rafał Skałecki
Dyrektor ds. sprzedaży projektowej
rafal.skalecki@ke.pl
+48 885 601 445

Arkadiusz Kubiak
Koordynator projektu
arkadiusz.kubiak@ke.pl
+48 885 601 457

Wiktor Silski
Menadżer Projektu
wiktor.silski@ke.pl
+48 885 601 456

REGIONALNI KIEROWNICY DS. SPRZEDAŻY PROJEKTOWEJ

Woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
+48 885 601 454

Woj. lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie
+48 885 601 455

Woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie, częściowo mazowieckie
+ 48 885 601 447

Woj. podlaskie i północna część woj. mazowieckiego
+ 48 885 601 453

Woj. wielkopolskie oraz częściowo zachodnio-pomorskie i lubuskie
+48 885 601 458

Dział Finansowy

Tomasz Jankowski
Dyrektor Finansowy

Kamila Hanyż
Zastępca Dyrektora Finansowego

Anna Potrawiak
Główna Księgowa

Izabela Gasztyk
Starszy specjalista ds. finansowych

Marzena Nawrot
referent ds. finansowych

Anna Mała-Rozynek
Starszy specjalista ds. finansowych

Karolina Nasiłowska
Referent ds. finansowych

Katarzyna Gnalicka
Refertent ds. finansowych
+48 68 347 06 85

Karolina Franecka
Refertent ds. finansowych
+48 68 347 06 85

Płatności
+48 885 601 444
platnosci@ke.pl

Agnieszka Bargiel
Młodszy specjalista ds. windykacji
+48 693 840 414

Sylwia Zaremba
Referent ds. windykacji
+48 693 840 314

Monika Matysiak
Referent ds. windykacji
+48 723 820 045

Sandra Waśko
Referent ds. windykacji
+48 885 600 938

Małgorzata Krajewska
Specjalista ds. faktoringu
+48 885 600 887

Aleksandra Solibieda
Referent ds. faktoringu
+48 68 347 06 88

Agata Śliwa
Referent ds. faktoringu
+48  885 600 939

Dział IT

Tomasz Jacewicz
Dyrektor Działu IT
tomasz.jacewicz@ke.pl
+48 722 165 722

Leszek Rutkowski
Administrator Sieci Informatycznej
leszek.rutkowski@ke.pl
+48 722 165 776

Marek Chmiel
Konsultant ds. Informatyki
marek.chmiel@ke.pl

Biuro w Sosnowcu:

Justyn Puczka
Konsultant ds. Informatyki Administrator Sieci Informatycznej
justyn.puczka@ke.pl
+48 605 056 199

Jerzy Gajewski
Informatyk-Programista
jerzy.gajewski@ke.pl
+48 603 896 082


Aktualna liczba naszych punktów sprzedaży

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży Kaczmarek Electric