DOTACJE NA INNOWACJE

Stworzenie platformy internetowej oraz integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w standardzie EDI.

Nazwa Beneficjenta: KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA
Wartość projektu: 1 137 100,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 481 418,75 PLN
Okres realizacji: 2013-2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.