Rozświetlamy Polskę

  31/08/2023

Do 18 września samorządy mają czas na ubieganie się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia drogowego w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Program dotyczy modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju – wymian istniejących opraw. Skutecznym rozwiązaniem jest wybór wysoce energooszczędnego oświetlenia LED, zsynchronizowanego z innowacyjnymi systemami zarządzania.
Poziom dofinansowania dla samorządu wyniesie 80% wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20%. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką będzie mogła wnioskować gmina, wynosi 4 mln zł.