OZE – więcej programów dofinansowania

  14/07/2022

Program Mój Prąd 04 

Trwa nabór wniosków w nowej edycji programu Mój Prąd.

Wsparcie otrzymają prosumenci rozliczający się w nowym systemie net billingu.
Mogą z niej skorzystać także osoby, które chcą rozwinąć swoją inwestycję i zdecydują się na zmianę sposobu rozliczania ze swoim dostawcę energii z systemu opustów na nowy system net billing.

Można otrzymać do 20,5 tys. zł dotacji na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych obejmuje elementy mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz artykuły służące:

  • magazynowaniu ciepła
  • magazynowaniu energii
  • zarządzania energią

Nabór wniosków trwa do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej dotacji

można otrzymać z:

  • programu Czyste Powietrze dla osób z dochodem rocznym do 100 000 zł
    do 25 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,
  • programu Czyste Powietrze – podwyższony poziom finansowania (dla osób z dochodem 1960 zł miesięcznie lub 1400 zł/os. miesięcznie)
    do 32 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,
  • programu Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach do 7 tys. zł w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł – przy zakupie pomp gruntowych.

Programy regionalne

Wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak choćby fotowoltaika, są nie tylko ogólnopolskie programy. W wielu miejscach Polski są prowadzone lokalne programy dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, uwzględniające bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki dla podmiotów z danego regionu.

Informacji nt. dostępności regionalnych programów dofinansowania warto szukać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska – to właśnie one najczęściej wprowadzają projekty i systemy wsparcia.

 

Grant OZE na instalacje w budynkach wielorodzinnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy przedstawiło projekt zmian w ustawach wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. W projekcie nowelizacji przepisów o termomodernizacji znalazł się zapis o udzielaniu dotacji na fotowoltaikę i inne instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. kosztów inwestycji, będzie to więc podobne wsparcie, jakie otrzymują dzisiaj właściciele domów jednorodzinnych z programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Grant OZE ma przysługiwać właścicielowi lub zarządcy budynku wielorodzinnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji odnawialnego źródła energii wraz z niezbędną infrastrukturą, która będzie produkowała energię na potrzeby tego budynku. Dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji.