Kaczmarek Electric Diamentem Forbesa 2019

  06/02/2019

Po raz kolejny zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość.

Na liście Diamentów Forbesa 2019 zajmujemy 22 miejsce w województwie wielkopolskim i 172 miejsce w kraju wśród dużych przedsiębiorstw.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:
– firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł;
– firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł;
– firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2013–2017. Na tej podstawie powstała baza ponad 3,5 tys. przedsiębiorstw, którym Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy. Wszystkie one mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. W rankingu nie uwzględniono jedynie instytucji finansowych.
Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

Laureaci Diamentów Forbes 2019 – zobacz listę