Grupa TAK podpisuje umowy z Tele-Foniką

  04/08/2016

Grupę TAK powołano do życia w listopadzie ubiegłego roku. Oprócz TIM-u i Kaczmarek Electric tworzy ją także Przedsiębiorstwo Handlowe A-T z Krotoszyna.
Źródło: http://elektrosystemy.pl/?p=18569

Elektrosystemy, 21.07.2016

TIM i Kaczmarek Electric, dwie z trzech spółek tworzących Grupę TAK, podpisały z Tele-Foniką Kable umowę o współpracy i kontrakt roczny.

Przedmiotem porozumienia o współpracy jest określenie ogólnych zasad kooperacji w zakresie sprzedaży na rzecz TIM oraz Kaczmarek Electric towarów wyprodukowanych przez Tele-Fonika Kable, tj. kabli i przewodów. Z kolei przedmiotem kontraktu rocznego jest określenie szczegółowych warunków handlowych powyższych produktów pomiędzy TIM, Kaczmarek Electric a Tele-Fonika Kable obowiązujących w roku bieżącym.
– Wyżej wymienione umowy są umowami ramowymi, co oznacza, że każdorazowo podstawą do ich realizacji będą składane przez TIM zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy. Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podpisania przez strony kontraktu rocznego na kolejny okres, umowa o współpracy wygasa z upływem 12 miesięcznego terminu liczonego od daty wygaśnięcia ostatniego kontraktu rocznego – czytamy w raporcie.