A-T, Kaczmarek Electric i TIM łączą siły

  17/11/2015

W dniu 16.11.2015 r. Kaczmarek Electric SA z siedzibą w Wolsztynie zawarła z TIM SA z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwem Handlowym A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie trójstronną umowę w sprawie utworzenia Grupy TAK. Przedmiotem ww. umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnego prowadzenia negocjacji z dostawcami towarów i usług w celu ustalenia korzystniejszych warunków zakupu. Ta nowa rynkowa inicjatywa ma wprowadzić do branży nową jakość współpracy, z korzyścią dla dostawców i klientów. Grupa TAK nie jest odrębnym podmiotem prawnym, tym samym strony zachowują całkowitą niezależność w zakresie zarządzania swoimi przedsiębiorstwami, w zakresie swobodnego kształtowania i realizacji polityki handlowej we wszelkich jej aspektach oraz w zakresie podejmowanych decyzji zakupowych w relacjach z dostawcami towarów i usług.

Partnerzy tworzący TAK dysponują bogatym know-how i doświadczeniem. Na rynku spędzili łącznie 70 lat, kierując swoją ofertę nie tylko do klientów biznesowych, dokonujących zakupów hurtowych, lecz również do szerokiego grona odbiorców detalicznych.

Nasze modele biznesowe i pomysły na rozwój różnią się, doskonale się uzupełniając. Konkurujemy ze sobą w niewielkim stopniu, dlatego uznaliśmy, że współpraca może przynieść nam wszystkim duże korzyści

wyjaśnia Paweł Jarmużek, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego A-T SA.

Niewątpliwym atutem A-T, Kaczmarek Electric oraz TIM-u jest multikanałowość. Firmy posiadają łącznie 215 placówek handlowych (sklepy, hurtownie i biura handlowe), a dodatkowo A-T oraz TIM sprzedają także online. Dzięki temu grupa TAK zaoferuje swoim dostawcom dotarcie do wszystkich grup klientów oraz wyjątkowo szybkie i sprawne wprowadzanie na rynek nowości produktowych. Łączne obroty twórców grupy TAK wyniosły w 2014 r. niemal 1,4 mld zł. Po trzech kwartałach 2015 r. osiągnęły już poziom 1,16 mld zł, co oznacza dynamikę rzędu niemal 120% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.

Wszyscy dynamicznie się rozwijamy. Stoi za nami zarówno potencjał sprzedażowy, jak i logistyczny. Wspólnie mamy niemal 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowych i placów kablowych

mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Z kolei klienci A-T, Kaczmarek Electric oraz TIM-u będą mogli liczyć na dostęp do jeszcze szerszej gamy produktów. Długoterminowe kontrakty pomiędzy TAK a producentami artykułów elektrotechnicznych pozwolą także na wypracowanie bardziej stabilnej oferty cenowej.

TAK to nie tylko inicjały naszych firm. Nazwa grupy to także sygnał dla naszych partnerów w interesach. Liczymy, że wspólnie z dostawcami wypracujemy nowe modele zakupowe, pozwalające na optymalizację kosztów logistycznych po obu stronach. Także usprawnienie procesów decyzyjnych w relacjach z dostawcami powinno stworzyć nowe ramy tej współpracy, czyniąc ją bardziej przewidywalną, spójną i – przede wszystkim – prorozwojową. Chcemy robić biznes na TAK, z korzyścią dla wszystkich

podkreśla Cezary Kaczmarek, prezes Zarządu Kaczmarek Electric SA.

Najbliższy miesiąc przedstawiciele grupy TAK poświęcą na ustalenie terminów spotkań z dostawcami – tak, aby jeszcze w tym roku rozpocząć rozmowy handlowe dotyczące zakupów dla całej grupy.