Przemysłowe środki smarne odgrywają kluczową rolę w wielu procesach produkcji maszynowej. Smary przemysłowe w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy produktywności i efektywności, również do zmniejszenia zużycia energii, na przykład w układach hydraulicznych czy przekładniach. Oferta przemysłowa Kaczmarek Electric SA została poszerzona o w/w produkty renomowanych marek.

Nasza oferta

  • Oleje maszynowe
  • Oleje przekładniowe
  • Oleje hydrauliczne
  • Środki smarowe do przekładni otwartych i lin
  • Ciecze procesowe

Dostawcy