Oddział Opoczno

Kontakt do Oddziału

ul. Witolda Pileckiego 104
26-300 Opoczno
tel./fax +48 44 755 47 27
e-mail: opoczno@ke.pl

Osoby kontaktowe

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Krzysztof Barul
e-mail: krzysztof.barul@ke.pl
tel. +48 722 165 750

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Janusz Mizera
e-mail: janusz.mizera@ke.pl