Oddział Mława

Kontakt do Oddziału

ul. Płocka 49
06-500 Mława
Tel. +48 885-601-412
e-mail: mlawa@ke.pl
Otwarte: pn.-pt. – 07.00 -17.00
sobota – 08.00 -13.00

Osoby kontaktowe

Dyrektor Oddziału
Tomasz Olbryś
Tel. +48 517-183-088
e-mail: tomasz.olbrys@ke.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału
Michalina Olbryś
Tel. +48 784 581 830
e-mail: michalina.olbrys@ke.pl

Handlowiec
Karol Dokurno
Tel. +48 885 601 412
e-mail: karol.dokurno@ke.pl

Handlowiec
Artur Podleśny
Tel. +48 885 601 412
e-mail: artur.podlesny@ke.pl