Centrum zakupowe w Sosnowcu

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25e
41-203 Sosnowiec
tel. +48 885 600 896
e-mail: ewelina.placzek@ke.pl


Sekretariat

Agnieszka Ziętal
tel. +48 885 600 896
e-mail: agnieszka.zietal@ke.pl

Dział Zaopatrzenia

Rafał Sindera
tel. +48 609 125 254
e-mail: rafal.sindera@ke.pl

Remigiusz Mazur
tel. +48 601 698 574
e-mail: remigiusz.mazur@ke.pl

Bożena Sadoch
tel. +48 603 891 100
e-mail: bozena.sadoch@ke.pl

Piotr Hryciuk
tel. +48 603 503 563
e-mail: piotr.hryciuk@ke.pl

Tomasz Sychla
tel. +48 885 600 847
e-mail: tomasz.sychla@ke.pl

Krzysztof Paszewski
tel. +48 885 600 858
e-mail: krzysztof.paszewski@ke.pl

Krystian Baryła
tel. +48 693 910 724
e-mail: krystian.baryla@ke.pl

Jadwiga Mazur
tel. +48 609 120 356
e-mail: jadwiga.mazur@ke.pl

Krzysztof Tasak
tel. +48 885 600 897
e-mail: krzysztof.tasak@ke.pl

Agnieszka Radwan
tel. +48 603 495 944
e-mail: agnieszka.radwan@ke.pl

Przemysław Syrek
tel.+48 885 600 910
e-mail: przemyslaw.syrek@ke.pl

Dział IT

Jerzy Gajewski
tel.+48 603 896 082
e-mail: jerzy.gajewski@ke.pl

Justyn Puczka
tel.+ 48 605 056 199
e-mail: justyn.puczka@ke.pl


Aktualna liczba naszych punktów sprzedaży

Znajdź najbliższy punkt sprzedaży Kaczmarek Electric