Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe EmiterNet

  11/01/2017

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe EmiterNet (TSM EmiterNet) do zabudowy podtynkowej służą do wykonywania niskoprądowych instalacji w budynkach i umożliwiają terminację w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymaganych przepisami kabli: światłowodowych, symetrycznych kabli parowych (UTP) oraz kabli koncentrycznych, a także umieszczanie w skrzynce urządzeń aktywnych i pasywnych, a w razie potrzeby, doprowadzenie zasilania elektrycznego.

TSM EmiterNet znajdują także zastosowanie w instalacjach sieci komputerowych i internetowych oraz multimedialnych w domach jednorodzinnych, a także małych instalacjach biurowych.

Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe EmiterNet spełniają wymagania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).
Osprzęt dodatkowy stanowią elementy zakończeń kabli (gniazda światłowodowe typu SM SC/APC, gniazda RJ45 kat 5e lub wyższej oraz gniazda typu F), elementy organizacyjnoochronne włókien światłowodowych (kaseta światłowodowa), gniazda zasilające montowane w puszce i inne.
Skrzynki typu PW1Z/PW2Z posiadają następujące cechy:
– do zabudowy podtynkowej
– produkowane w 2 rozmiarach
– doprowadzenie przewodów od dołu, od góry lub z boku
– otwieranie drzwi na prawą lub lewą stronę
– otwory wentylacyjne w drzwiach frontowych, otwory w podstawie obudowy
– możliwość wyposażenia w standardowym uchwycie montażowym do 8 gniazd keystone (np. RJ45), 8 gniazd typu F i 4 włókien światłowodowych (możliwe inne kombinacje)
– możliwość instalacji uchwytu montażowego gniazd u góry lub dołu obudowy
– w standardowym wyposażeniu szafki znajduje się demontowalna uniwersalna płyta montażowa (perforowana)
– możliwość montażu skrzynki zarówno w ścianach twardych (murowanych) jak i zabudowie z płyt kartonowo-gipsowych
– demontowalna ramka frontowa z drzwiami
– możliwość  montażu w pionie większej ilości skrzynek
– zabezpieczone zamkiem
– możliwość podłączenia przewodów ochronnych do podstawy obudowy i drzwi frontowych (punkty uziemienia)