Stycznik SIRIUS z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa

  29/12/2017

Uproszczenie aplikacji i oszczędność miejsca, dzięki stycznikom SIRIUS w wielkości od S6 do S12 (zakres mocy 55 do 250 kW)

 

Schemat blokowy podłączenia dla SIL2

W przypadku styczników stosowa­nych w obwodach bezpieczeństwa istotne są dwa aspekty. Styczniki te muszą być wyposażone w skon­struowane zgodnie z wymagania­mi (zdefiniowanymi w załączniku F normy PN-EN 60947-4-1) styki lustrzane. Powinny mieć również wyznaczone przez producen­ta dane niezawodnościowe, np. współczynnik B10d.

Przy doborze stycznika należy zwrócić uwagę na pobór prądu/ mocy przez cewkę. W przypadku małych styczników prąd pobie­rany przez cewkę nie stanowi problemu. Dla dużych, moc pobierana przez cewkę jest znacznie większa, osiąga wartość około 800 VA, co wpływa na zwiększenie poziomu napięcia znamionowego cewki. Tak duży pobór prądu oraz wartość napięcia znamionowego wymusza­ły do tej pory stosowanie dodatko­wych przekaźników sprzęgających w obwodzie cewki.

Wraz z odświe­żonymi stycznikami z niezawodnej i sprawdzonej serii SIRIUS do ofer­ty trafiły także styczniki w wersjach przeznaczonych do realizacji funk­cji bezpieczeństwa. Styczniki te dostępne są w zakresie wielkości od S6 do S12 (zakres mocy od 55 do 250 kW). Wyposażono je w specjalny układ sterowania cewki z wejściem F-PLC (pobór prądu do 15 mA przy 24 V DC). Dodatkową przewagą tych styczników jest możliwość osią­gnięcia poziomu SIL 2 zgodnie z PN-EN 62061:2008, przy zastoso­waniu tylko jednego stycznika. Jest to pierwszy na świecie stycznik wyposażony w zintegrowane wejście, służą­cy do realizacji funkcji bezpie­czeństwa.

Więcej informacji: www.siemens.pl/sirius
Katalog online: www.publikacje.siemens-info.com