SolarEdge – optymalizacja mocy systemów fotowoltaicznych

  19/05/2017

Instalacja fotowoltaiczna jest źródłem czystej energii elektrycznej pozyskiwanej  bezpośrednio z promieniowania słonecznego.Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykonywane zarówno w małej jak i dużej skali nie tracąc swoich podstawowych zalet: stabilnej rocznej produkcji energii, łatwej integracji z budynkami, wysokiej trwałości i prostoty użytkowania. Przewagą fotowoltaiki nad pozostałymi źródłami zielonej energii jest krótki czas realizacji inwestycji, łatwość rozbudowy i  niemal liniowa zależność ceny od wielkości instalacji (2 x mniejsza = 2 x tańsza).

Typowy producencki system fotowoltaiczny składa się z dwóch podstawowych elementów – generatora fotowoltaicznego i falownika. W generatorze energia promieniowania słonecznego jest transformowana na energię elektryczną, której falownik nadaje parametry zgodne ze standardami sieci elektroenergetycznej. Energia taka może być odsprzedawana Zakładowi Energetycznemu, zużywana na miejscu lub magazynowana np. w akumulatorach.

Firma Emiter oferuje produkty firmy SolarEdge – najdynamiczniej rozwijająca się firmy z branży fotowoltaicznej.
SolarEdge st światowym liderem optymalizacji mocy systemów fotowoltaicznych na poziomie każdego modułu.

W ofercie znajdują się falowniki jednofazowe i trójfazowe, a także dodatkowo optymizatory mocy, czyli niewielkich rozmiarów urządzenia mocowane na konstrukcji wsporczej paneli, bądź też mogą być już zintegrowane z modułem PV. Optymalizatory monitorują wydajność każdego, poszczególnego panelu i przesyłają dane o wydajności do systemu monitorującego SolarEdge. Każdy optymalizator mocy posiada wyjątkową funkcję SafeDCTM, która wyłączy automatycznie napięcie DC modułów, gdy falownik lub zasilanie sieci jest wyłączone.