NOWOŚCI w ofercie SIMOCODE PRO firmy SIEMENS

  05/08/2016

SIMOCODE pro to elastyczny i modułowy system sterowania pracą silników, posiadający rozbudowane funkcje ochrony, monitorowania, bezpieczeństwa i sterowania. Może pracować niezależnie od PLC. Ma możliwość połączenia z nadrzędnym systemem sterowania procesem przy wykorzystaniu popularnych w przemyśle protokołów komunikacyjnych: PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU oraz OPC UA. Oferta SIMOCODE pro została wzbogacona o konfigurator oraz nową wersję FIRMWARE SIMOCODE pro V PN.

KONFIGURATOR – narzędzie ułatwiające dobór komponentów dla systemu. Pozwala na wygenerowanie zestawienia dobranych komponentów sprzętowych, akcesoriów i oprogramowania oraz jego eksport do pliku w formatach .xlsx oraz .csv. Konfigurator dostępny jest w wersji web oraz offline.

NOWA WERSJA FIRMWARE SIMOCODE pro V PN (usprawniony OPC Server).
Funkcja komunikacyjna OPC UA Server zintegrowana w jednostkach podstawowych SIMOCODE pro V PN o numerach zamówieniowych 3UF7011-1AB00-0 oraz 3UF7011-1AU00-0 została udoskonalona w ramach kolejnej wersji firmware V 1.2.2.
Jednostka podstawowa SIMOCODE pro wspiera wymianę danych z innymi urządzeniami, działającymi jako klient OPC UA. Mogą to być np. panele HMI, bądź komputery PC z funkcjami Energy Management. Dostęp do SIMOCODE pro V PN poprzez OPC UA odbywa się niezależnie od równolegle funkcjonującej regularnej wymiany danych sterujących i statusowych, działającej na poziomie protokołu PROFINET.
Więcej informacji o systemie SIMOCODE pro na stronie producenta:
www.automatyka.siemens.pl/solutionandproducts_ia/14355.htm#informacje

Przykładowe zastosowanie SIMOCODE pro – ochrona pompy przed zablokowaniem.

System zarządzania pracą napędów SIMOCODE pro z powodzeniem może zostać wykorzystany w celu realizacji zabezpieczenia przed zablokowaniem się pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków.

Blokady pomp oraz filtrów, spowodowane obecnością ciał stałych w transportowanej cieczy, są problemem często pojawiającym się w przemyśle wodnym i kanalizacyjnym. W najtrudniejszych przypadkach mogą one doprowadzić do przelania zbiorników, niechcianych wycieków bądź uszkodzenia silników napędzających pracę pomp. Sytuacje te zazwyczaj wiążą się z nieplanowanymi interwencjami stale dyspozycyjnego personelu, które polegają na ręcznym usunięciu przyczyny blokady.

System SIMOCODE pro V, posiadający w konfiguracji sprzętowej moduł przekładników prądowych z pomiarem napięcia, jest w stanie dokonywać detekcji nieregularnego przepływu cieczy na podstawie pomiaru wartości prądu oraz współczynnika mocy cos φ pracującego napędu. Gdy sytuacja taka nastąpi, w większości przypadków do odblokowania napędu wystarczy chwilowa, automatyczna zmiana kierunku obrotów. Przy trudniejszych zatorach system SIMOCODE pro zmienia kierunek obrotów wielokrotnie. Takie działanie pozwala usunąć przyczynę narastającego zatoru zanim dojdzie do całkowitego zatrzymania pracy pompy. Skutkuje ono także skróceniem czasu przestojów w pracy oraz redukcją liczby koniecznych interwencji personelu utrzymania ruchu.

Parametryzacja systemu SIMOCODE pro, zastosowana w omawianej aplikacji, opiera się na schemacie sterowania w układzie nawrotnym. Za realizację zmiany kierunku wirowania w przypadku wykrycia zakłóceń w pracy pompy odpowiadają odpowiednio dobrane i skonfigurowane moduły logiczne.

Omawiane rozwiązanie zostało zaimplementowane z wykorzystaniem oprogramowania SIMOCODE ES V13 i jest ono dobrym przykładem demonstrującym sposób pracy z SIMOCODE pro w środowisku TIA-Portal.