Nowe jednofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

  04/10/2016

Oferta przekaźników czasowych firmy Relpol SA została poszerzona o trzy nowe wykonania jednofunkcyjnych przekaźników czasowych dedykowanych do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia oraz prostych systemach i układach automatyki. Elementem wykonawczym nowych przekaźników czasowych, podobnie jak całej serii MT-T…, jest  bardzo popularny przekaźnik RM85, do którego dołączono najwyższej jakości podzespoły elektroniczne decydujące o dokładności działania i wysokiej niezawodności całej serii przekaźników.

Cechy nowych przekaźników:

– 8 zakresów czasowych od 1 s do 10 d, – płynna nastawa czasowa od 0,1 do 1 x zakres czasowy. – uniwersalne napięcie wejściowe i napięcie sterowania – 12 … 240 V AC/DC – obudowa: moduł instalacyjny szerokość 17,5mm

Realizowane funkcje:

 

Opóźnione załączenie (MT-TE-17S-11-9240) Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzenie nastawionego czasu T – opóźnienia załączenia przekaźnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R załącza się i pozostaje załączony do momentu wyłączenia zasilania U.  

Załączenie na nastawiony czas (MT-TWU-17S-11-9240) Włączenie napięcia zasilania U powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R wyłącza się.  

Symetryczna praca cykliczna (MT-TBP-17S-11-9240) Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od odmierzenia czasu T – wyłączenia przekaźnika wykonawczego R, po którym następuje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia zasilania U.
 

Funkcje dodatkowe:

Dioda zasilania: gdy czas nie jest odmierzany, świeci światłem ciągłym. W trakcie odmierzania czasu T dioda pulsuje z okresem 500 ms, przy czym 80% czasu jest zaświecona, a 20% zgaszona.
Regulacja wartości ustawionych: wielkości czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika. Nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie.
Wyzwalanie: przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilania.
Zasilanie: przekaźnik może być zasilany napięciem stałym lub zmiennym 48…63 Hz o wartościach 10,8…250 V. Zastosowano programową kontrolę napięcia zasilającego i procesor nie rozpocznie pracy, jeżeli napięcie to nie osiągnie progu około  10 V. W trakcie pracy przekaźnika napięcie zasilające jest cały czas monitorowane. Gdy spadnie poniżej 9 V na czas dłuższy niż  50 ms, nastąpi Reset przekaźnika. Dzięki tej opcji czas regeneracji jest programowo ustalony na 50 ms i nie zależy od tolerancji elementów.