Nowa rodzina przekładników niskiego napięcia od ABB

  11/08/2016

Zwiększone bezpieczeństwo, kompaktowe wymiary i łatwość instalacji to wyróżniki nowej serii CT przekładników prądowych niskiego napięcia, oferowanej przez ABB. Aparaty z powodzeniem można instalować w dowolny sposób, m.in. na szynach DIN, szynach zbiorczych czy w instalacji naściennej.

Jeszcze dokładniejszy pomiar

Dobór odpowiednich aparatów do pomiarów i monitorowania głównych parametrów sieci elektrycznej ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacji i podłączonych do niej systemów. Urządzenia te mogą znacznie wpłynąć na optymalizację sieci i zwiększenie jej wydajności, dzięki dokładnemu wskazaniu poziomu zużycia energii i monitorowaniu usterek. Pozwala to na szybkie zapobieganie awariom w odpowiednim czasie i planowanie czynności konserwacyjnych z wyprzedzeniem. Oferta przyrządów pomiarowych ABB jest zawarta w serii Pro-M Compact. Wśród nich znajdują się urządzenia zaprojektowane do wielu zastosowań: od budynków mieszkalnych, po obiekty handlowe i przemysłowe. Do pomiarów przekładnikowych prądu firma dedykuje przekładniki serii CT, które są doskonałym rozwiązaniem, gdy prąd w instalacji wykracza poza znamionowy zakres pomiarowy przyrządu. Do rozdzielnic, podrozdzielnic i centrów zasilania przeznaczone są przekładniki CT PRO XT i CT MAX, które charakteryzują się łatwym montażem oraz maksymalną wydajnością.

Innowacyjny system bezpieczeństwa

Serię CT MAX i CT PRO XT wyróżnia także innowacyjny obwód elektroniczny w wersji SELV. Obwód automatycznie zwiera zaciski wtórne przekładnika w przypadku przerwania podłączonego obwodu wtórnego. Zapobiega to wystąpieniu zagrożeń, takich jak: przepięcie proporcjonalne do przekładni transformatora, magnetyzacja rdzenia czy nadmierny wzrost temperatury w rozdzielnicy lub nawet wybuch. Automatycznie wyłączenie obwodu następuje natychmiast, dzięki czemu podłączone urządzenia i ludzie będący w pobliżu instalacji pomiarowej są chronieni przed zagrożeniem. Obwód zabezpieczający utrzymuje napięcie różnicowe na zaciskach wtórnych na poziomie poniżej 25 V RMS. Po przywróceniu normalnych warunków roboczych, obwód automatycznie przywraca normalną pracę przekładnika.

Produkty w wersji SELV są szczególnie rekomendowane do placówek medycznych, obiektów morskich, rozdzielnic modułowych i miejsc o wysokim zagrożeniu pożarowym lub wybuchowym, jak np. kopalnie oraz wszystkich instalacji, w których chcemy zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić jej lepszą ochronę.

Zastosowanie do celów rozliczeń wewnętrznych

Instalacje z podziałem kosztów oraz elektrownie wykorzystujące źródła energii odnawialnej mogą z powodzeniem wykorzystywać przekładniki prądowe firmy ABB do celów rozliczeniowych. Przekładniki o klasie dokładności 0,5 wyposażone są w plombowane pokrywy zacisków wtórnych, utrudniające dokonanie manipulacji w układzie pomiarowym.

Większa niezawodność

Nowe przekładniki wyróżnia też zwiększona niezawodność i trwałość, którą inżynierowie ABB uzyskali dzięki użyciu elementów półprzewodnikowych oraz braku ruchomych części mechanicznych w obwodzie. Obwód SELV stosowany w przekładnikach CT MAX i CT PRO XT eliminuje konieczność stosowania dodatkowych listew zaciskowych wyposażonych w elementy zwierające stronę wtórną przekładnika, co pozwala na obniżenie ogólnego kosztu instalacji. Kompaktowe wymiary przekładników CT zapewniają dużą elastyczność montażu, pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz łatwy na dostęp podczas prac konserwacyjnych i pobierczych.