Kontrola temperatury i wilgotności w szafach elektrycznych

  16/03/2017

Ogrzewanie szaf sterowniczych zapobiegają problemom związanym z pracą w ujemnych, niekorzystnych warunkach temperaturowych. Rzadko dostrzeganym problemem jest też formowaniem się wilgoci. W określonych warunkach klimatycznych kondensat może tworzyć się nawet w dobrze chronionych i bardzo szczelnych szafach sterowniczych.

Wilgoć, szczególnie zmieszana z agresywnymi gazami czy kurzem, powoduje korozję i może prowadzić do usterek komponentów elektronicznych. Największym zagrożeniem dla podzespołów elektronicznych jest praca w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, znaczne wahania temperatury w rytmie dobowym (dzień – noc) czy instalacja na zewnątrz.

W przypadku, gdy wilgotność powietrza nie przekracza 60 %, wilgoć i korozja nie stanowią dużego zagrożenia. Jednak już wzrost tych czynników do około 65 % zwiększa zagrożenie w znacznym stopniu. Tego typu problemy mogą być znacząco zredukowane dzięki utrzymywaniu wewnątrz szafy rozdzielczej temperatury o około 5°C wyższej niż temperatura otoczenia. Do oszacowania poziomu szkodliwej kondensacji służy wskaźnik wilgotności względnej. Wskaźnik ten wskazuje zależność pomiędzy aktualną zawar-tością pary wodnej w powietrzu a maksymalnym poziomem zawartości pary mierzonej w najczęściej występującej temperaturze danego miejsca (wyrażony w procentach).
Im wyższa temperatura powietrza tym więcej pary wodnej jest absorbowanej. Nawet, gdy zawartość pary  wodnej nie zmienia się powietrze nasyci się nią w przypadku spadku temperatury. W momencie, gdy para znajdująca się w powietrzu zaczyna się skraplać, oznacza to, że został osiągnięty punkt rosy.
W celu zapewnienia optymalnej kontroli temperatury i wilgotności powietrza w szafach sterowniczych, należy stosować termosta-ty, higrostaty lub kombinację tych dwóch urządzeń – higrotermy.

 

Higroterma ETF012 z zewnętrznym czujnikiem

Higroterma ETF012 – schemat podłączenia

Nowa higroterma ETF 012 jest najnowszej generacji  urządzeniem którego zastosowanie w połączeniu z odpowiednio dobraną grzałką lub dmuchawą grzewczą, chroni przed skutkami pracy w niskich temperaturach i przed kondensacją.

Urządzenie monitoruje wilgotność i temperaturę w aplikacji i po przekroczeniu nastawionych wartości, załącza układ grzewczy. Szeroki zakres napięcia zasilania 100-240V AC (także DC 24V), temperatura pracy do -40oC, szybkość detekcji oraz możliwość pracy z alternatywnym, zewnętrznym czujnikiem powoduje , że produkt ten jest właściwym rozwiązaniem dla monitoringu wilgotności i temperatury w wielu aplikacjach elektrycznych.

Najnowszy katalog z produktami klimatycznymi firmy STEGO można pobrać bezpośrednio ze strony producenta:
http://www.stego.de/fileadmin/Languages/Polish/Catalogue/STEGO_Katalog_produktowy_2016.pdf