Jak dobrać aparaturę modułową

  20/11/2019

Acti9 oraz K60 to dwie różne serie aparatów z pomocą których instalacje elektryczne różnych obiektów mogą być optymalnie zabezpieczone.

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń, tak i dla aparatury modułowej dostępne są serie zaprojektowane z myślą o zastosowaniach do użytku domowego albo przemysłowego i komercyjnego.

Oto przykład dwóch serii aparatury modułowej Schneider Electric: K60 przeznaczonej przede wszystkim do instalacji mieszkaniowych oraz Acti 9 polecanej do zastosowania w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Dla wyłączników nadprądowych obowiązują dwie normy, zgodnie z którymi mogą być one wykonane

  • Norma EN 60898-1 definiuje wymagania dla wyłączników stosowanych w instalacjach domowych i podobnych. Aparaty wykonane zgodnie z tą normą są przewidziane do obsługi przez osoby niewykwalifikowane (np. załączenie wyłącznika przez osobę przebywającą w domu po wyłączeniu zwarcia przez wyłącznik).
  • Norma EN 60947-2 definiuje wymagania dla wyłączników, które można zdefiniować ogólnie jako przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Te aparaty powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.