OBO Bettermann – gotowi do walki z przepięciami

  11/06/2019

Ochrona przeciwprzepięciowa stała niezbędna ze względu na stale rosnącą liczbę przypadków uszkodzeń w instalacjach niskonapięciowych. Awarie spowodowane przepięciami występują nie tylko w wyniku bezpośrednich uderzeń piorunów. Poważne zniszczenia urządzeń i systemów elektronicznych są częściej powodowane przepięciami indukowanymi powstającymi na skutek uderzeń piorunów w promieniu dwóch kilometrów. Na przeciw rosnącym wymaganiom instalacji elektrycznych stają normy instalacyjne między innymi dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej. Zgodnie z najnowszą wersja normy PN-HD 60364-4-443:2016-03, ochrona przepięciowa jest praktycznie obowiązkowa we wszystkich nowych lub rozbudowywanych budynkach i wszystkich nowych instalacjach elektrycznych. Poza wymaganiami normatywnymi, na terenie Polski obowiązuje również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w paragrafie § 183. 1. Punkt 10. nakazuje stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w każdej instalacji elektrycznej.

Firma OBO Bettermann opracowała 3 nowe rodziny ograniczników, dzięki którym budynki i systemy o różnych wymaganiach mogą być skutecznie chronione zgodnie z najnowszymi wymaganiami normy PN-HD 60364-4-443:2016-0300-443. Urządzenia ochrony przed przepięciami MCF Compact Typu 1(1+2), V50 Typu 1(1+2) oraz V20 Typu 2 niezawodnie zapobiegają skutkom przepięć powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz procesów łączeniowych, które mogą trwale uszkodzić urządzenia elektroniczne i przesył danych. Najnowocześniejsze technologie półprzewodników i iskierników zapewniają wysoką zdolność odprowadzania energii przepięć. Modułowa konstrukcja ograniczników V50 i V20 pozwala na bezproblemowy dobór różnych wariantów urządzeń od 1- do 4-polowych.

Nowe generacje ograniczników mogą skutecznie pomagać w uniknięciu ogromnych kosztów związanych z utratą danych lub przestojami w produkcji. Certyfikaty VDE potwierdzają jakość ograniczników przepięć oraz ich pełną zgodność z najnowszą normą EN 61643-11.

Wszystkie ograniczniki OBO mają oczywiście 5-letnią gwarancję.

Kompaktowe ograniczniki przepięć

– ochrona przed prądami piorunowymi Typu 1 (1+2), seria MCF Compact 75/100

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej serii V50 służą do wyrównania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Są zaprojektowane do budynków w klasie ochrony odgromowej III-V zgodnie z PN-EN 62305. Ponadto, służą również do chrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-HD 60364-5-534 (budynki z zewnętrznym systemem odgromowym lub zasilane linią napowietrzną). Mają zdolność odprowadzania prądów piorunowych Iimp do 50 kA (12,5 A na pole). Ograniczniki przepięć V50 dedykujemy budynkom biurowym, komercyjnym i mieszkalnym. Są przeznaczone do instalowania w rozdzielnicy głównej budynku, oferują ochronę instalacji elektrycznej bez konieczności instalowania oddzielnego zabezpieczenia zwarciowego (do 160 A). V50 są dostępne w wersjach od 1 do 4 polowych na maksymalne napięcie zasilania 280 V, ale także w wariantach na napięcia 150 V, 320 V i 385 V

Ochrona przed prądami piorunowymi oraz przepięciami indukowanymi i łączeniowymi – V50

– ograniczniki przepięć Typu 1 (1+2)

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej serii V50 służą do wyrównania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Są zaprojektowane do budynków w klasie ochrony odgromowej III-V zgodnie z PN-EN 62305. Ponadto, służą również do chrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-HD 60364-5-534 (budynki z zewnętrznym systemem odgromowym lub zasilane linią napowietrzną). Mają zdolność odprowadzania prądów piorunowych Iimp do 50 kA (12,5 A na pole). Ograniczniki przepięć V50 dedykujemy budynkom biurowym, komercyjnym i mieszkalnym. Są przeznaczone do instalowania w rozdzielnicy głównej budynku, oferują ochronę instalacji elektrycznej bez konieczności instalowania oddzielnego zabezpieczenia zwarciowego (do 160 A). V50 są dostępne w wersjach od 1 do 4 polowych na maksymalne napięcie zasilania 280 V, ale także w wariantach na napięcia 150 V, 320 V i 385 V.

Niezawodna ochrona podstawowa – seria V20 – ograniczniki przepięć Typu 2

Seria ograniczników V20 Typu 2 jest przeznaczona do ochrony przeciwprzepięciowej zgodnie IEC 60364-4-44 w budynkach bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej. Są dedykowane do instalowania w rozdzielnicy głównej budynku oraz w podrozdzielnicach. Dzięki łącznej zdolności odprowadzania prądów wyładowczych do 60 kA (20/40 kA na pole), ograniczniki V20 są również odpowiednie do stosowania w systemach o podwyższonych wymaganiach zgodnie z PN-HD 60364-5-534. Oferują ochronę instalacji elektrycznej bez konieczności instalowania oddzielnego zabezpieczenia zwarciowego (do 160 A). V20 są dostępne w wersjach od 1 do 4 polowych na maksymalne napięcie zasilania 280 V, ale także w wariantach na napięcia 75 V, 150 V, 320 V, 385 V, 440 i 550 V.

Właściwości wszystkich serii

Poza doskonałym wyposażeniem technicznym, wszystkie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej mogą być montowane w łatwy i nieskomplikowany sposób przez zatrzaśnięcie ich na szynie TH w szafie rozdzielczej. Ponadto ograniczniki V50 i V20 mogą, ze względu na uniwersalną konstrukcję, zostać zamontowane w pozycji odwróconej o 180°, co oznacza, że kable można podłączyć w górnej lub dolnej części, w zależności od dostępnej przestrzeni.

Zdalna sygnalizacja uszkodzenia z przełączaniem bezpotencjałowym jest możliwa dla każdej serii. Ponadto optyczna sygnalizacja uszkodzenia informuje użytkownika, czy ograniczniki nadal działają. Certyfikaty jednostek VDE i UL gwarantują spełnianie najwyższych międzynarodowych standardów.

Kod QR na obudowach umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych z witryny OBO za pomocą takich urządzeń jak smartfon lub tablet, np w sytuacji gdy zaginęła lub zniszczyła się instrukcja instalacji dołączona do produktu.

Więcej szczegółów oraz porady praktyczne można znaleźć w broszurach OBO Bettermann do pobrania:

Pomoc w doborze ochrony przeciwprzepięciowej 1,94 MB, PDF 

Serie ograniczników MCF, V50 oraz V20 Nowa drużyna do walki z przepięciami! 2,16 MB, PDF