Bezpieczeństwo fotobiologiczne

  07/11/2017

Bezpieczeństwo fotobiologiczne jest ważnym czynnikiem, na który powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze oświetlenia. Zwraca na to uwagę firma Philips w swojej nowej kampanii marketingowej dla  źródeł światła i opraw Philips LED.
Przy wyborze źródła światła lub konkretnej oprawy bierzemy pod uwagę szereg parametrów takich jak: temperatura barwowa, ilość światła, wskaźnik oddawania barw (CRI), pobór mocy, trwałość produktu, oraz utrzymanie tych parametrów w ciągu deklarowanego czasu użytkowania, ale czy to wszystko, na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego opisuje m.in. sposób pomiaru skuteczności widmowej: zagrożeń skóry i oka (200 nm – 400 nm), zagrożeń skóry i oka światłem niebieskim w zakresie od 300 nm – 700 nm, zagrożeń termicznych siatkówki oka (380 nm – 1400 nm).
W normie fotobiologicznej opisano także warunki ograniczenia ekspozycji przy zagrożeniu oka bliskim nadfioletem (UV-A), przy zagrożeniu oka promieniowaniem podczerwonym (780 nm – 3000 nm) jak także przy zagrożeniu termicznym skóry w zakresie widmowym (380 nm – 3000 nm).