Bezpieczeństwo fotobiologiczne

  07/11/2017

Bezpieczeństwo fotobiologiczne jest ważnym czynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze oświetlenia. Przypomina nam o tym firma Philips w swojej nowej kampanii marketingowej dla  źródeł światła i opraw Philips LED.
Przy wyborze źródła światła lub konkretnej oprawy zwracamy uwagę na szereg parametrów, takich jak temperatura barwowa, ilość światła, wskaźnik oddawania barw (CRI), pobór mocy, trwałość produktu, a także na utrzymywanie tych parametrów w ciągu deklarowanego czasu użytkowania, ale czy to wszystko, co powinno nas interesować?

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego opisuje m.in. sposób pomiaru skuteczności widmowej: zagrożeń skóry i oka (200 nm – 400 nm), zagrożeń skóry i oka światłem niebieskim w zakresie od 300 nm – 700 nm, zagrożeń termicznych siatkówki oka (380 nm – 1400 nm).
W normie fotobiologicznej opisano także warunki ograniczenia ekspozycji przy zagrożeniu oka bliskim nadfioletem (UV-A), przy zagrożeniu oka promieniowaniem podczerwonym (780 nm – 3000 nm) jak także przy zagrożeniu termicznym skóry w zakresie widmowym (380 nm – 3000 nm).