LOGO KACZMAREK ELECTRIC SA

Vektorenlogo

UMWELTSCHUTZ

Verzeichnis der Abfallwirtschaftskosten [polnische Abk. KGO].
Lista punktów zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

lista została sporządzona na podstawie rejestru prowadzonego przez GIOŚ

Liste der Sammelstellen und Verarbeitungswerke für abgenutzte Elektro- und elektronische Geräte.
Information über abgenutzte Elektro- und elektronische Geräte.
Information über entladene Batterien und Akkus