Oświetlanie zewnętrznych rekreacyjnych obiektów sportowych z marką Philips

Znaczenia słów „obiekt sportowy” szerzej tłumaczyć nie trzeba, natomiast odnośnie określeń „zewnętrzny” i „rekreacyjny” należy się krótki komentarz. Jako obiekt zewnętrzny rozumiemy taki, który położony jest na zewnątrz, czyli „pod gołym niebem” – najczęściej niezadaszony i z oświetleniem ulokowanym na słupach/masztach. Rekreacyjny natomiast to taki, który oświetlamy biorąc pod uwagę komfort użytkowników – nie uwzględniamy parametrów dla potrzeb kamer czy transmisji TV. Mówimy zatem o obiektach małych takich jak place zabaw, średnich takich jak skate parki czy boiska wielofunkcyjne, aż po duże – jak stadiony lekkoatletyczne czy pełnowymiarowe boiska piłkarskie.

Wymagania normatywne dla takich obiektów reguluje norma 12193 „Oświetlenie w sporcie”. Zależnie od dyscypliny sportu i poziomu rozgrywek wyróżniamy:

 • klasę I: poziom ligowy,
 • klasę II: rozgrywki lokalne, trening,
 • klasę III: trening, rekreacja.
Oświetlanie zewnętrznych rekreacyjnych obiektów sportowych z marką Philips

Dla najpopularniejszych w naszym kraju dyscyplin sportu poruszamy się zazwyczaj w obszarze natężeń oświetlenia na płaszczyźnie gry od 50 do 750 lx. W większości przypadków dla dyscyplin sportu w wydaniu zewnętrznym użyjemy tablicy A.21 (z wyżej wymienionej normy), która obejmuje m.in. koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną. W tablicy A.21 wymienione są wymagania dla poszczególnych klas rozgrywek:

Klasa rozgrywek Eśr [lx] Emin/Eśr.
I 500 0,70
II 200 0,60
III 75 0,50

Z pewnością nieraz sięgniemy też po tablicę A.16 dla potrzeb kortów tenisowych:

Klasa rozgrywek Eśr [lx] Emin/Eśr.
I 500 0,70
II 300 0,70
III 200 0,60
Oświetlanie zewnętrznych rekreacyjnych obiektów sportowych z marką Philips

W przypadku innych dyscyplin sportu, np. lekkiej atletyki, kolarstwa czy skate park’ów sięgamy do odpowiednich tablic w normie 12193 „Oświetlenie w sporcie”.

Oprócz poziomów natężenia oświetlenia i równomierności w normie znajdziemy wytyczne dotyczące innych aspektów, np.:

 • wskaźnik oddawani barw,
 • wskaźnik olśnienia,
 • siatka obliczeniowa/pomiarowa,
 • rekomendowane współczynniki odbić dla różnych nawierzchni sportowych,
 • ilość niepożądanego światła w otoczeniu oświetlanego obiektu.

Na co zwrócić uwagę – poza normatywami – przy projektowaniu oświetlenia dla zewnętrznego rekreacyjnego obiektu sportowego?

Z całą pewnością – jeśli tylko pozwala na to geometria obiektu – należy dążyć do użycia opraw oświetleniowych o rozsyłach asymetrycznych, montowanych z zerowym lub minimalnym możliwym kątem nachylenia. Nie zawsze jest to możliwe, np. kiedy słupy są zbyt niskie lub kiedy są bardzo oddalone od pola gry. Używanie opraw asymetrycznych minimalizuje olśnienie i znacząco ogranicza ilość niepożądanego światła emitowanego poza pole gry. Ogromne znaczenie ma także wybór samej oprawy oświetleniowej i doświadczenie projektanta. Przy wyborze oprawy, oprócz już wymienionych parametrów uwagę należy zwracać na:

 • trwałość użytkową,
 • skuteczność świetlną,
 • łatwość w montażu i konserwacji,
 • masę i powierzchnię oporu wiatrowego.

Z oferty PHILIPS szczególnej uwadze polecamy następujące rozwiązania:

 • dla obiektów klasy I rodziny OptiVision LED (BVP528/518), ClearFlood Large (BVP651) oraz CLearFlood (BVP650),
 • dla obiektów klasy II rodzinę CoreLine Tempo (BVP140/130/125),
 • dla obiektów klasy III rodzinę Ledinaire Floodlight (BVP165.
Oświetlanie zewnętrznych rekreacyjnych obiektów sportowych z marką Philips