Musimy mieć świadomość, że nie wszyscy producenci źródeł LED spełniają normę bezpieczeństwa fotobiologicznego, nawet jeśli tak deklarują. A co za tym idzie – ich produkty mogą stanowić zagrożenie dla oczu w dłuższym okresie.

Co to jest norma bezpieczeństwa fotobiologicznego?

O bezpieczeństwie dla oczu i skóry mówi norma IEC 62471 (norma bezpieczeństwa fotobiologicznego), która nakłada na producentów źródeł światła i opraw obowiązek sprawdzenia intensywności promieniowania elektromagnetycznego. Norma wprost opisuje jakie wartości ilości emitowanego światła nie mogą być przekroczone, w przeciwnym wypadku definiuje osiem zagrożeń dla oka i skóry, które mogą być wywołane przez oprawy, które nie spełniają tej normy.

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego wymienia kilka zagrożeń dla oka i skóry, które mogą się objawić, jeśli źródło światła lub oprawa, nie spełnia wymogów tej normy, a są to między innymi:

  • Zagrożenie oka i skóry promieniowaniem aktynicznym UV
  • Zagrożenie oka promieniowaniem UV-A
  • Zagrożenie oka światłem niebieskim
  • Zagrożenie oka podczerwienią (IR)
  • Zagrożenie termiczne skóry
  • Zagrożenie termiczne siatkówki

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego opisuje m.in. sposób pomiaru skuteczności widmowej: zagrożeń skóry i oka (200 nm – 400 nm), zagrożeń skóry i oka światłem niebieskim w zakresie od 300 nm – 700 nm, zagrożeń termicznych siatkówki oka (380 nm – 1400 nm). W normie fotobiologicznej opisano także warunki ograniczenia ekspozycji przy zagrożeniu oka bliskim nadfioletem (UV-A), przy zagrożeniu oka promieniowaniem podczerwonym (780 nm – 3000 nm) jak także przy zagrożeniu termicznym skóry w zakresie widmowym (380 nm – 3000 nm)

Opierając się na wytycznych IEC TR62778, źródła światła podzielone są na 3 grupy ryzyka. Wszystkie źródła światła Philips LED sa testowane laboratoryjnie i zgodne z normą bezpieczeństwa fotobiologicznego.

Źródła światła i lampy LED marki Philips

spełniają zdefiniowane przez ekspertów kryteria jakości.

Nazywamy to komfortem dla oczu

– „EyeComfort”

Wszystkie produkty Philips LED są testowane laboratoryjnie i zgodne z normą bezpieczeństwa fotobiologicznego.

Zaufaj ekspertom – wybieraj przetestowane oświetlenie!

Jak Philips sprawdza, że produkty spełniają normę bezpieczeństwa fotobiologicznego?

Zgodnie z deklaracja zgodności wszystkie źródła światła i oprawy marki Philips testowane są po względem bezpieczeństwa fotobiologicznego i przygotowywane są raporty z wyników badań zgodnie z zaleceniami normy. Na podstawie badań powstaje tzw. raport „eye-safety”, w których znajdują się informacja w jakiej grupie ryzyka znajduje się dane źródło światła. Dopuszczalna jest grupa ryzyka „zero” GR0 oraz pierwsza grupa ryzyka – GR1

Co to znaczy, że Philips testuje laboratoryjnie wszystkie swoje produkty?

Wynik z badań i testów laboratoryjnych są przygotowywane na poszczególne produkty lub ich rodziny. Deklaracja zgodności jest wystawiana na te właśnie produkty na podstawie wyników tych badań.

Dowiedz się więcej o wpływie oświetlenie na samopoczucie, wejdź na

www.philips.pl/led