Czym jest moc bierna?

Większość odbiorników pobiera z sieci energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną i ciepło strat, natomiast energia bierna pulsuje pomiędzy źródłem energii i odbiornikiem. Jest niezbędna do prawidłowego działania urządzeń, jednak jej nadmiar jest niekorzystny, ponieważ obciąża sieć, za co operator może naliczyć dodatkowe opłaty.

Z czego mogą wynikać wysokie rachunki?

Wysokie rachunki mogą wynikać z ponadumownego poboru energii biernej. Dodatkowe opłaty za energie bierną indukcyjną naliczane są, jeżeli współczynnik tg φ przekracza wartość 0,4. (zależy od podpisanej oferty z dostawcą energii, dotyczy taryf dla biznesu).

Tg φ – to współczynnik określający wielkość poboru mocy biernej indukcyjnej w stosunku do poboru mocy czynnej.

Ponieważ źródeł energii biernej jest wiele – między innymi elementy systemu oświetlenia LED, urządzenia wentylacyjne, silniki elektryczne czy instalacje fotowoltaiczne – przekroczenie wartości 0,4 tg φ jest możliwe nie tylko w przypadku największych odbiorców, ale także małych firm, sklepów, zakładów usługowych, instytucji publicznych.

Gdzie znaleźć informację na rachunku o dodatkowej opłacie za moc bierną?

Informacja widnieje na fakturze za opłaty dystrybucyjne:

Kiedy kompensacja mocy jest opłacalna?

Jeżeli ponosimy koszty związane z energią bierną na poziomie powyżej 400 zł miesięcznie warto zastanowić się nad instalacją takiego układu w firmie. W zależności od indywidualnego zużycia i dobranego rozwiązania, układ kompensacyjny najczęściej zwraca się w okresie 6-24 miesięcy. Czas zwrotu inwestycji można sprawdzić za pomocą prostego kalkulatora: https://aniro.pl/kalkulator/

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Aby uniknąć opłat za moc bierną indukcyjną oraz pojemnościową, należy zainstalować odpowiednie urządzenia, które skompensują moc bierną. Dzięki temu dystrybutor nie będzie naliczał dodatkowych opłat.

Jakie produkty oferujemy?

Współpracujemy z jednym z liderów polskiego rynku w zakresie kompensacji mocy biernej – firmą ANIRO.

Aktywny kompensator mocy SVG firmy Aniro jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Zaawansowane algorytmy sterowania zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc.

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE
• Topologia 3-poziomowa umożliwia wykorzystanie wyższej częstotliwości przełączeń do 20kHz z mniejszymi wartościami prądów przełączeń oraz dokładniejsze odzwierciedlenie sygnału sinusoidalnego
• Całkowity czas odpowiedzi 15ms
• Urządzenie z wbudowanym filtrem LCL, zabezpieczającym przed odkształceniami napięcia sieci oraz filtrującym prądy
komutacyjne
• Kompensator występuje w opcji ASVG, umożliwiającej filtrację podstawowych harmonicznych rzędu 3,5,7,9,11 oraz 13
• Urządzenie do montażu na ścianie lub w obudowie