Marek Pustół, Dyrektor ds. sprzedaży w Kaczmarek Electric S.A.

Automatyka przemysłowa to dziedzina, w której cały czas mamy do czynienia z szybkim postępem technologicznym. Obsługa klientów z tego sektora wymaga od handlowców dużej wiedzy i profesjonalizmu, dlatego w Kaczmarek
Electric postawiliśmy na specjalizację.

Chcemy, żeby zarówno nasi klienci, jak i handlowcy obsługujący sektor przemysłowy otrzymywali profesjonalne wsparcie na najwyższym poziomie. Dlatego w ubiegłym roku w Kaczmarek Electric powstał nowy projekt, w ramach którego został utworzony Segment Przemysłowy. Prowadzi go kadra wykwalifikowanych specjalistów, znająca potrzeby klienta i asortyment wykorzystywany w każdej grupie segmentu.Nadrzędnym celem tej jednostki jest wspieranie oddziałów spółki posiadających kompetencje i przygotowanie do pracy z klientem przemysłowym oraz podnoszenie wartości świadczonych usług poprzez szkolenia kierunkowe i doradztwo.

Klientów sektora przemysłowego kupujących w Kaczmarek Electric możemy podzielić na kilka grup: zakłady przemysłowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie automatyki przemysłowej.

Zakłady przemysłowe dokonują głównie zakupów na potrzeby utrzymania ruchu, remontów, bieżących napraw i modernizacji oraz nowych inwestycji. Zaopatrują się one we wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne, napędy, softstartery, sterowniki, przewody sterownicze, elementy sygnalizacyjne, rozdzielnice automatyki o podwyższonej szczelności IP wraz z elementami i układami chłodzenia, pneumatykę, oleje i środki smarne, łożyska, pasy napędowe itd.

Producenci maszyn i urządzeń to najciekawsza, ale i najbardziej wymagająca gałąź przemysłu, potrzebująca do współpracy partnera z szeroką gamą asortymentu oraz profesjonalną kadrą. Produktowo zapotrzebowanie zbliżone jak w przypadku zakładów produkcyjnych, z tym że w większym stopniu w oparciu o produkty dedykowane do konkretnych aplikacji. W tym obszarze występuje wiele produktów specjalistycznych, dedykowanych pod konkretne rozwiązania techniczne, bez możliwości zastosowania substytutu.

Firmy integratorskie automatyki przemysłowej świadczą usługi outsourcingu dla dwóch powyższych grup, w związku z tym zaopatrują się w produkty, które zostały wymienione powyżej.
Nasz projekt profesjonalnego wsparcia dla segmentu przemysłowego realizujemy nie tylko z myślą o naszych oddziałach, ale także o naszych klientach. Są to przede wszystkim firmy z sektora elektromaszynowego (produkcja i remonty maszyn dla wszystkich sektorów przemysłu), lekkiego (producenci artykułów spożywczych), chemicznego (farmaceutyka, nawozy sztuczne), mineralnego (produkcja szkła i materiałów budowlanych) oraz paliwowo-energetycznego.

Klientom tym Kaczmarek Electric oferuje nie tylko same produkty, ale też wiele usług dodatkowych, jak np. diagnostyka i naprawa napędów/przemienników częstotliwości i softstarterów; badania jakości olejów parków maszynowych w fabrykach; dobór i sprzedaż chłodzenia i wentylacji rozdzielnic elektrycznych; czyszczenie i konserwacja linii technologicznych i urządzeń; badanie jakości wody technicznej.

Rok 2018 jest kolejnym rokiem wzrostu gospodarczego i intensyfikacji produkcji w Polsce, co powinno się wiązać ze wzrostem sprzedaży do sektora przemysłowego. Oferta produktów i rozwiązań dla branży przemysłowej zawsze była mocną stroną Kaczmarek Electric ze względu na dostępność asortymentu oraz wsparcie techniczne, którego udzielamy swoim klientom. Nasi fachowcy służą pomocą w doborze produktów z zakresu automatyki, a także wsparciem w przygotowaniu rozwiązań aplikacyjnych. Chcemy nadal rosnąć w tym segmencie, dlatego – rozumiejąc potrzeby rynku – rozwijamy nasz projekt, dzięki któremu cały czas doskonalimy kwalifikacje kadry i portfolio specjalistycznych produktów. Myślę, że każda hurtownia i handlowiec, obsługujący klientów z sektora przemysłowego może rozwinąć skrzydła, dzięki naszemu wsparciu.

Marek Pustół
Dyrektor ds. sprzedaży